Leo

Planeten door Ascendant

Het volgende definieert elke planeet door ascendant, de specifieke effecten ervan als heren van bepaalde huizen. De zon, als heerser van huis 1, toont het karakter, de wil, het ego en de ziel van Leo-typen. Leeuwen bezitten een sterke passie voor het leven en zelfexpressie, een goede creatieve intelligentie, evenals een zekere aristocratie van de geest die kan ontaarden in ijdelheid of opzichtige aard.

Ze kunnen charisma ontwikkelen, maar kunnen zelfdramatisch of egocentrisch zijn. De zon is dubbel een zelfindicator als zowel heer als indicator van het eerste huis en dus zullen aspecten erop dubbel sterk zijn voor karakterproblemen. Het is gunstig als de heer van de ascendant.

leo

maanMaan:

De maan, als heerser van huis 12, is een planeet van spiritualiteit, maar ook van emotioneel geven en sympathie. Leeuwen hebben de neiging om een onderontwikkelde sociale gevoeligheid te hebben, omdat ze een overontwikkeld zelfgevoel hebben, maar als ze zich eenmaal met iemand of iets hebben geïdentificeerd, zijn ze in staat tot grote overgave. Aan de negatieve kant kan dit leiden tot verlies, scheiding of verdriet. Aan de positieve kant kan het onthechting geven en het vermogen tot contemplatie. Het is neutraal als de heer van de twaalfde en kan slechte resultaten opleveren als het slecht wordt geaspecteerd of geassocieerd.MarsMars:

Mars, als heerser van huizen 4 en 9, geeft hun sterke geest, energie en ijver aan, waardoor ze veel in het leven kunnen bereiken. Leo-typen kunnen de hogere kwaliteiten van Mars uitdrukken en kunnen veel waarneming en inzicht ontwikkelen, waardoor ze een effectief werkingsmechanisme kunnen ontdekken. Dit kan ze echter overdreven kritisch maken. Het is zeer gunstig om Raja Yoga te geven.

KwikKwik:

Mercurius, als heerser van huizen 2 en 11, toont hun vermogen tot grote materiële en werkwinst, een hoog inkomen, waarbij Mercurius een dubbele betekenis heeft van rijkdom. Leeuwen kunnen het meestal goed doen in de zakenwereld, omdat ze weten hoe ze zichzelf moeten projecteren, maar ze kunnen ook teveel over zichzelf praten. Het is over het algemeen ongunstig voor de andere domeinen van het leven.

JupiterJupiter:

Jupiter, als heerser van huizen 5 en 8, is een planeet van diepgaande intelligentie en diepgaand onderzoek. Toch kan het een planeet zijn van hartstocht en ondeugd, die moeilijkheden of oneer vertoont die voortkomen uit hartstocht. Het kan ook problemen met kinderen laten zien. Leeuwentypes moeten leren hun creativiteit in te zetten op de diepere niveaus van de geest, of het kan hen overweldigen als een passie die voortkomt uit het onderbewustzijn. Ze kunnen last hebben van overdreven dramatisch of overdreven romantisch zijn. Het is over het algemeen gunstig maar besmet door zijn heerschappij van de achtste.

Venus:

Venus, als heerser van huizen 3 en 10, is een planeet van macht, prestige en egoïsme. Het toont het gevaar van buitensporige trots, ijdelheid en ambitie. Maar het toont ook het vermogen om vriendschap te sluiten of met mensen op hoge plaatsen samen te werken. Het is over het algemeen impulsief en ongunstig.

SaturnusSaturnus:

Saturnus, als heerser van huizen 6 en 7, is een planeet van vijandschap en ziekte, maar ook van relaties. Leeuwen hebben vaak de neiging hun partners ondergeschikt te maken of iemand met een lagere status in het leven te kiezen. Partners kunnen dienaren worden of, in afkeer van de dominante Leo-persoonlijkheid, vijanden worden. Het is de meest ongunstige van de planeten voor Leo.

Al met alAl met al:

Mercurius en Mars (die vier huizen van rijkdom besturen) geven samen voor Leo ascendant grote rijkdom en geluk. Strong Mars alleen geeft Raja Yoga. Mars en Jupiter (heersers van huizen 5 en 9) geven goed karma of spirituele groei, vooral als ze in lijn zijn met de maan (heer van huis 12). Venus en Saturnus (heersers van huizen 3 en 6) geven ijdelheid en manipulatie van anderen.

Leeuw als vast vuur toont een grote wilskracht en vastberadenheid. De planeten hebben dus de neiging om zowel met kracht als met consistentie te werken. Leeuwen hebben een sterk gevoel van eigenwaarde en zijn meestal in staat om te bereiken waar ze op focussen. Aan de andere kant, als hun zon en gevoel van eigenwaarde zwak zijn, kunnen ze tot de meest beklagenswaardige mensen behoren.