Planetair

Ketu-typen

Ketu-typen zijn introvert en individualistisch tot op het punt van excentriciteit. Ze gaan hun eigen weg en komen in opstand tegen de sociale orde, vaak verlagen ze zichzelf door lagere sociale invloeden te volgen. Ze twijfelen aan zichzelf en zelfs terwijl ze hun eigen weg gaan, zijn ze in de war over wat het werkelijk is. Ze zijn erg gevoelig voor kritiek en reageren sterk defensief.

Ze lijden vaak aan neuromusculaire aandoeningen en hebben een gebrek aan coördinatie. Ze zijn vatbaar voor ongelukken, operaties of geweld en lijden onder oorlogen en andere massale rampen.

Ketu-typen

Ketu-typen zijn opmerkzaam, maar hun focus is beperkt. Hun geest is kritisch, negatief en zeer onderscheidend. Ze zijn over het algemeen overdreven serieus en zijn zelden echt gelukkig. Ze zijn vaak gefixeerd op het verleden en kunnen goede historici of archeologen zijn. Ze onderzoeken, zoeken en onderzoeken. Zodra een probleem bij hen opkomt, zullen ze het eindeloos doornemen totdat ze een antwoord vinden. Vaak twijfelen ze zo dat ze nooit tot een antwoord komen of als er een komt, vertrouwen ze het niet. Ze zijn het best in obscuur onderzoek en zijn in staat het licht in de duisternis te vinden, hoewel ze misschien het daglicht missen.Hogere Ketu-typen zijn yogi's (Jnanis) en bezitten veel spirituele kennis en inzicht. Ze zien de illusoire en voorbijgaande aard van de wereld en gaan ongeacht de omstandigheden hun eigen weg. Ze zijn vrij van karma en verlangen. Ze zijn in staat om door het ego heen te kijken en het te overstijgen. Ze zijn een wet op zichzelf. Ze worden misschien niet erkend of gewaardeerd, maar de wereld kan ze niet loven of beschuldigen.