Horoscoop

Huis interrelaties

De onderstaande combinaties behoren tot de gewone of algemene yoga's van de Vedische Astrologie.

Alle of de meeste planeten boven de horizon (Huizen 7-1)

Dit creëert een uitgaande, wereldse of politieke aard omdat de planeten zich in de zichtbare helft van de kaart bevinden.

Het individu zal sociaal of werkgericht, communicatief maar mogelijk oppervlakkig zijn. Ze zullen zich gemakkelijk openbaren en van hun leven een openbare aangelegenheid maken. Het zal voor hen moeilijk zijn om geheimen te bewaren of niet beïnvloed te worden door hun sociale omgeving. Ze kunnen spiritueel geëvolueerd zijn, maar zullen hun spiritualiteit tot uitdrukking brengen door middel van werk of communicatie. Ze zullen worden betrokken bij openbare activiteiten, ook al is hun fundamentele aard (zoals blijkt uit de borden) meer privé.

Alle of de meeste planeten boven de horizon (Huizen 7-1)

Dit creëert een introverte of innerlijke aard omdat de planeten zich in de onzichtbare helft van de kaart bevinden. Het individu zal worden aangetrokken, niet tot uitdrukking komen of zijn ware gevoelens of motivaties niet onthullen. Ze zullen dingen verbergen, dingen dicht bij zichzelf houden en kunnen moeilijk te begrijpen zijn. Meer geëvolueerde typen zullen tot meditatie worden aangetrokken. Ze kunnen succesvol zijn in de buitenwereld, maar ze zullen achter de schermen of via andere mensen werken.

Alle of de meeste planeten in de oostelijke helft van de kaart

Het individu zal meer gemotiveerd, individualistisch en zelfexpressie hebben omdat planeten zich aan de oostelijke of persoonlijke kant van de kaart bevinden. Ze kunnen egoïstisch, egoïstisch of eenvoudigweg individualistisch zijn. Ze praten veel over zichzelf en zijn impulsief in hun gedrag. Relaties kunnen voor hen moeilijk blijken.

Alle of de meeste planeten in de westelijke helft van de kaart

De overheersing van planeten aan de relatiekant van de kaart zal de persoon relatiegericht maken. Ze kunnen zichzelf definiëren door de mensen met wie ze een partnerschap hebben. Eigen identiteit en eigenwaarde kunnen moeilijk vast te stellen zijn. Ze zullen het moeilijk vinden om alleen te staan. Ze kunnen echter agressief zijn in een relatie.

Tegenover Huizen

Dualiteit is de essentie van het leven. Deze primaire dualiteiten van het leven worden geschetst in de relatie tussen de huizen, tussen elk huis en het tegenovergestelde. Planeten in tegenoverliggende huizen weerspiegelen deze belangrijke problemen. De Rahu-Ketu-as, die zich altijd in tegenoverliggende huizen bevindt, doet dit ook.

Huizen 1 en 7

Dit zijn de huizen van jezelf en van anderen. Planeten laten hier problemen zien in relatie en zelfidentiteit. Wanneer de betrokken planeten harmonieus van aard zijn, tonen ze harmonie van zelf en partner. Wanneer de planeten van tegenstrijdige aard zijn, vertonen ze een conflict tussen het zelf en de ander, tussen persoonlijke drijfveren en relatiebehoeften.

Huizen 2 en 8

Dit zijn de huizen van persoonlijke en collectieve middelen. Ze laten materiële en financiële problemen zien. Ze zijn slecht gezind en tonen het verlies van persoonlijke middelen voor groepen, organisaties of de samenleving als geheel. Ze zijn goed gezind en tonen zowel persoonlijke als collectieve voordelen, het zijn ook huizen van persoonlijke en collectieve expressie. Ze kunnen meningsconflicten met de partner vertonen. Ze kunnen ook laten zien dat ze kunnen communiceren op zowel persoonlijk als collectief niveau. Geteisterd, kunnen ze gezondheidsproblemen geven omdat het achtste het huis van de dood is en het tweede een huis van de dood (maraka).

Huizen 3 en 9

Dit zijn huizen van dharma, roeping en motivatie. De derde toont onze basisenergie, gedrevenheid en nieuwsgierigheid, wat we graag uit eigen beweging doen als we geen collectief doel nastreven. De negende toont de principes waar we voor staan in de wereld. Het laat zien wat we denken dat onze plicht is, waartoe we ons verantwoordelijk of geroepen voelen om te doen ten behoeve van de wereld. De derde is wat we graag doen en vertegenwoordigt het volgen van onze eigen persoonlijke drijfveren. Problemen tussen deze huizen richten zich op het conflict tussen het persoonlijke en sociale gebruik van onze energie, persoonlijke interesses en enthousiasme versus collectieve en spirituele verantwoordelijkheden. Harmonie tussen deze twee huizen toont een harmonie van verlangen en plicht, van persoonlijke wil en spiritueel doel.

Huizen 4 en 10

Dit zijn huizen van het privéleven versus het openbare leven, van persoonlijke identiteit versus sociale rollen. Hier komen de kwesties van individuele behoeften versus sociale verantwoordelijkheid naar voren. Sommige hiervan zijn vergelijkbaar met het derde en negende huis, maar voor die huizen is het een kwestie van waarden en het gebruik van energie; voor deze huizen is het een kwestie van privéleven en beroepsleven. Conflicten tussen de huiselijke sfeer en de werksfeer worden hier weergegeven. Ook wordt de relatie getoond tussen het verlangen van ons hart (vierde huis) en de publieke realisatie ervan (tiende huis). Het toont de relatie tussen verlangen (vierde huis) en karma (tiende huis).

Huizen 5 en 11

Dit zijn beide huizen van winst, uitbreiding en creativiteit, de eerste in de persoonlijke sfeer, de laatste in de collectieve sfeer. Het gaat hier om creativiteit en zelfexpressie.

Het vijfde huis toont onze intelligentie en creativiteit. De elfde laat zien hoe we communiceren en delen op groeps- of collectief niveau. Een conflict tussen deze twee huizen toont een conflict tussen persoonlijke en publieke aspiraties voor de persoon.

Huizen 6 en 12

Dit zijn huizen van ontkenning en verdriet. Het zesde huis laat factoren zien die ons persoonlijk welzijn tenietdoen, het twaalfde huis factoren die ons sociale welzijn tenietdoen. Problemen tussen deze huizen hebben betrekking op ziekte, vijandschap, verdriet en verlies. Op een hoger niveau zijn dit de kwesties van dienstbetoon en overgave. Dit is een zeer gevoelige as en malafide invloeden op deze as kunnen veel schade aanrichten, hoewel malafide personen in het zesde huis zelf gunstig kunnen zijn.