HOROSCOOP OORDEEL

Geboortekaart, Navamsha en andere kaarten

De gewone geboortehoroscoop, de tekenkaart of Rasji-chakra, is slechts een algemene horoscoop. Het blijft hetzelfde voor mensen die binnen hetzelfde uur of twee zijn geboren. Soms wordt het herhaald voor mensen die de dag ervoor of erna op hetzelfde uur zijn geboren. Dit komt omdat de maan twee en een halve dag in hetzelfde teken blijft.

Om deze reden kunnen we voor grote nauwkeurigheid niet alleen op de Rasji-kaart vertrouwen. Om deze reden is de Rasji-kaart niet voldoende om een exacte bepaling van de fysieke constitutie mogelijk te maken. Het vertoont belangrijke tendensen, maar is hoogstens 80% nauwkeurig. Daarom moeten we andere factoren dan de basisgeboortekaart onderzoeken voordat we de eerste vaststellingen doen. De geboortehoroscoop toont ons het algemene energieveld dat in werking is, maar niet hun specifieke manifestaties.  • We moeten altijd de navamsa gebruiken samen met de basisgeboortekaart.

De navamsha Ascendant is ook een belangrijke factor voor het bepalen van de fysieke gesteldheid (hoewel we met de doorgaans geschatte geboortetijden die we vaak hebben, niet altijd zeker kunnen zijn).

Geboorte grafiek

Het is nuttig om de mate van planeten in een kaart, de nabijheid van aspecten en de bhava of huiskaart te onderzoeken, samen met de posities van de midhemel en dieptepunt, die specifieke gradenposities vereisen.

Aspecten die bijna exact zijn, hebben een speciale kracht. Aspecten die zowel in de navamsha-kaart als in de geboortekaart voorkomen, hebben ook een speciale kracht. Over het algemeen geldt dat hoe dichter de aspecten zijn, hoe groter de kans dat ze ook in verschillende divisiekaarten voorkomen. Dit geldt met name voor voegwoorden.

  • Bekijk ook de Drekkana en de Rashi en Navamsha voor alle algemene indicaties. Twee mensen met dezelfde Rasji maar verschillende Drekkanas hebben heel verschillende grafieken. Men kan over het algemeen zeker zijn van de Drekkana, zelfs als de Navamsha zelf in twijfel kan trekken vanwege een onzekere geboortetijd. De Drekkana blijft ongeveer veertig minuten hetzelfde, terwijl de Navamsha ongeveer elke dertien minuten verandert.