Relatie

Vergelijkende methode

Astrologische factoren

Voor de man omvat het relatiepotentieel het onderzoeken van de posities van Venus, het zevende huis en zijn heer. Voor het vrouwtje is het de positie van Jupiter, het zevende huis en zijn heer. Voor beiden moet de positie van Mars worden onderzocht, vooral met verwijzing naar Kuja Dosha.

De westerse astrologie beschouwt Mars als het vrouwtje. Dit komt doordat de westerse cultuur het huwelijk meer benadrukt als een seksuele of emotionele passie, zoals blijkt uit de uitwisseling tussen Mars en Venus. Vedische astrologie legt de nadruk op dharma of principes van juist leven. Dit wordt gezien door de Jupiter-Venus-verbinding.In de westerse cultuur moeten we misschien meer nadruk leggen op de rol van Mars.

  • Als iemand een zwaar gekweld zevende huis heeft en aanverwante factoren, hoe goed de partner ook is, zal harmonie in het huwelijk moeilijk zijn.
  • Zo ook, als iemand een heel goed zevende huis en aanverwante factoren heeft, kan een succesvol huwelijk gemakkelijk zijn en is er misschien niet de perfecte partner voor nodig om te slagen.

We moeten echter het hele karakter van de horoscoop onderzoeken, of de persoon introvert of extravert is, mentaal of emotioneel, spiritueel of materialistisch van oriƫntatie, enzovoort. Een relatie moet gebaseerd zijn op een harmonie van geest en waarden.