Relatie

Vergelijkende methode

Kuja Dosha

Mars veroorzaakt in bepaalde huizen moeilijkheden voor harmonie in huwelijk en relatie. Sommige Vedische astrologen nemen deze zeer serieus, andere niet. Over het algemeen wegen Noord-Indiase astrologen hen zwaarder dan die in het zuiden. Zo'n plaatsing wijst op een mogelijk conflict in de relatie of een negatieve impact op het leven van de echtgenoot.

Een persoon met een dergelijke planetaire plaatsing zou over het algemeen alleen een andere persoon met een vergelijkbare plaatsing moeten trouwen. Een te sterke Mars in de horoscoop van een vrouw is bijzonder moeilijk voor het huwelijk vanuit het hindoeïstische standpunt, omdat het haar haar echtgenoot zou laten domineren en hem misschien een slechte gezondheid of zelfs de dood in extreme gevallen zou bezorgen.Dergelijke plaatsingen moeten niet al te simplistisch worden geïnterpreteerd, aangezien meer dan een derde van de diagrammen ze tot op zekere hoogte bevat. Ik beschouw Kuja Dosha, maar weeg het niet te zwaar. Het is meer een probleem als Mars op de eerste, zevende of achtste plaats staat. Dan zou de andere partner voor de zekerheid een of andere vorm van Kuja Dosha moeten hebben.