Relasyon

Pamamaraan ng Paghahambing

Mga Kadahilanan sa Astrological

Para sa lalaki, ang potensyal na relasyon ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga posisyon ng Venus, ang ikapitong bahay at ang panginoon nito. Para sa babae, ito ang posisyon ni Jupiter, ang ikapitong bahay at ang panginoon nito. Para sa kapwa, ang posisyon ng Mars ay dapat suriin, partikular na tungkol sa Kuja Dosha.

Isinasaalang-alang ng Western Astrology ang Mars para sa babae. Ito ay sapagkat binibigyang diin ng kultura ng kanluranin ang pag-aasawa bilang isang sekswal o emosyonal na pagkahilig, tulad ng isiniwalat sa pamamagitan ng Mars-Venus interchange. Binibigyang diin ng Vedic Astrology ang dharma o mga prinsipyo ng tamang pamumuhay. Ito ay nakikita ng koneksyon ng Jupiter-Venus.Gayunpaman, sa kultura ng kanluran maaari nating bigyan ng higit na diin ang papel ng Mars.

  • Kung ang isang tao ay may matinding kapighatian na ikapitong bahay at mga kaugnay na kadahilanan, gaano man kahusay ang kasosyo, magiging mahirap ang pagkakasundo sa pag-aasawa.
  • Gayundin, kung ang isang tao ay may napakahusay na ikapitong bahay at mga kaugnay na kadahilanan, ang isang matagumpay na kasal ay maaaring madali at hindi maaaring mangailangan ng perpektong kasosyo upang magtagumpay.

Gayunpaman, kailangan nating suriin ang buong katangian ng tsart, kung ang tao ay introverted o extroverted, mental o emosyonal, espiritwal o materyalistiko sa oryentasyon, at iba pa. Ang relasyon ay dapat na nakabatay sa isang pagkakasundo ng diwa at mga pagpapahalaga.