moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa isa't isa sa relasyong ito. Pareho kayong mahilig sa pakikipagsapalaran at naghahanap ng mga hamon at kasabikan, ito ay gagawa ng isang kawili-wili at malakas na laban. Isinasaad din ng iyong mga palatandaan ng Buwan na kayo ay lubos na magkatugma.Ang Taurus ay isang Moon sign ng pasensya, responsibilidad at kagandahan. Ang Capricorn ay tanda ng Buwan ng dedikasyon, pagiging makalupa at responsibilidad. Magkasama kayong dalawa. Maaari mong makita na napakahusay mo sa relasyong ito na may malalim na paggalang at pag-unawa sa isa't isa.