moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan sa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para pasayahin ang isa, maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na hindi balanse kaya mag-ingat na bantayan ito sa relasyon. Maaaring hindi ka gaanong nakakaunawa. ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na hindi ka masyadong magkatugma.Ang Gemini ay karaniwang tanda ng Moon ng pagiging palakaibigan, kagandahan at talino, at komunikasyon, habang ang Capricorn Moon ay mahusay, masipag, seryoso at kung minsan ay sobrang maingat. Ang Gemini Moon ay kailangang tanggapin ang seryosong bahagi ng Capricorn sa relasyong ito at ang Capricorn Moon ay maaaring magkaroon ng problema sa pagtanggap ng kaakit-akit na pagiging bata ng Gemini.