moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan sa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para pasayahin ang isa, maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na wala sa balanse kaya't mag-ingat na bantayan ito. Maaaring malikha ang isang kawalan ng timbang, gayunpaman kahit na magtagumpay ka sa araling ito, mayroon lamang kaunting pagkakatugma sa pagitan ng dalawang palatandaan ng Buwan na ito. Napakakaunting pagkakatulad mo. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang magkasalungat na pagnanasa, layunin at ambisyon.Ang Leo ay karaniwang tanda ng Buwan ng pamumuno, sigasig, init at kabutihang-loob. Ang Capricorn ay tanda ng Buwan ng pagsusumikap, kaseryosohan at responsibilidad. Malamang na hindi papabor ang Capricorn Moon sa mapagbigay na pagbibigay ng Leo Moon, at hindi rin pahalagahan ng Leo Moon ang straight forward ng Capricorn Moon. Maaaring nahihirapan kayong dalawa sa paghahanap ng kasunduan, at maaari itong magdulot ng sama ng loob at hindi pagpaparaan sa relasyon.