moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 90 degrees ang pagitan sa isang Square formation.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Ang isang kompromiso ay kailangan mula sa isa sa inyo upang mapaglabanan ang namumuong damdamin na maaaring mayroon kayo sa isa't isa. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na medyo compatible kayo.Ang Aries ay isang Moon sign ng high spirit at independent fire, samantalang ang Capricorn ay isang Moon sign ng pag-iingat, reserbasyon, responsibilidad at pagsusumikap. Maaaring magkaproblema kayong dalawa na magkasundo, lalo na kung hindi matutunan ng Aries Moon na bumaba sa Earthy na katangian ng Capricorn Moon.