moon sign compatibility Capricorn

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Semi-sextile relation (30 deg).

May kaunting pagkakataon lang na magkasundo kayo, lalo na kung ang isa sa inyo ay handang maging mas mapagparaya sa isa. Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pag-unawa, gayunpaman ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang ibang-iba na mga pangarap at pagnanasa.Ang Sagittarius ay karaniwang isang Moon sign ng pagiging palakaibigan, kalayaan at sigasig, samantalang ang Capricorn sa kabilang banda ay isang Moon sign ng pag-iingat, reserba at pagsusumikap. Sa relasyong ito ang bawat isa sa iyong mga Moon ay ibang-iba. Ito ay maaaring isang mahirap na relasyon upang gumawa ng trabaho maliban kung pareho kayong nakatuon sa pagtatrabaho sa relasyon na napakahirap.