moon sign compatibility Capricorn

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Conjunction (0deg).

Nangangahulugan ito na pareho kayong magkakapareho sa karaniwang pagkakaunawaan tungkol sa maraming bagay. Maaaring pareho kayo ng nararamdaman sa maraming paksa, kasama na ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Para sa dalawang Capricorn Moon, maaari itong maging isang mahusay na kumbinasyon, lalo na kung pareho kayong interesadong magtrabaho nang kasing hirap ng isa sa pagtupad ng inyong mga layunin.May magandang pagkakataon na magkasundo kayo. Ang isang bagay na dapat bantayan sa ganitong uri ng relasyon ay ang iyong mga negatibong damdamin ay dalawang beses na mas malakas kapag ikaw ay nasa isang relasyon sa isa't isa.