moon sign compatibility Capricorn

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Semi-sextile na relasyon (30deg).

May medyo magandang pagkakataon na magkasundo kayo, lalo na kung ang isa sa inyo ay handang maging mas mapagparaya sa isa pa. Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pang-unawa. Gayunpaman, ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang iba't ibang mga pangarap at pagnanasa.Ang Capricorn ay karaniwang isang Moon sign ng down-to-earth, responsibilidad at maingat na reserba, habang ang Aquarius sa kabilang banda ay isang Moon sign ng originality, sincerity at humanitarian kindness. Sa relasyong ito, ang bawat isa sa iyong mga Buwan ay magkakaiba, ngunit sa paraang maaaring maging tugma sa iyo. Maaaring ibigay ng Capricorn ang down-to-earth na kalikasan na kailangan upang maibalik ang Aquarius Moon sa Earth, at ang Aquarius Moon ay maaaring magbigay ng sapat na kasiyahan para panatilihing interesado ang Capricorn Moon.