moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 60 degrees ang agwat sa Sextile relation.

Ang relasyong ito ay malamang na batay sa pagkakaibigan at katapatan. Maaari kang magbahagi ng ilang pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay bahagyang magkatugma.Ang Capricorn ay karaniwang tanda ng Moon ng pag-iingat, pagiging praktikal at responsibilidad, habang ang Pisces Moon ay malumanay, nakikiramay at maunawain na may malalim na empatiya para sa iba. Magkasama kayo ay maaaring makahanap ng ilang tagumpay sa relasyong ito, ngunit maaaring hindi ito posible maliban kung magkasundo kayo .