moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 90 degrees ang pagitan na bumubuo ng isang Square na relasyon.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Ang isang kompromiso ay kailangan mula sa isa sa inyo upang mapagtagumpayan ang rehas na damdamin na maaaring mayroon kayo sa isa't isa. Isinasaad ng iyong Moon signs na hindi kayo masyadong compatible.Ang Libra ay isang Moon sign ng pagiging kabaitan, pagsang-ayon, kagandahan at kagandahan samantalang ang Capricorn ay isang Moon sign ng pag-iingat, reserbasyon, responsibilidad at pagsusumikap. Maaaring magkaproblema kayong dalawa na magkasundo, lalo na kung hindi matututo ang Libra Moon na bumaba sa mga Earthy na katangian at matibay na etika sa trabaho ng Capricorn Moon.