moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 60 degrees ang agwat sa Sextile formation .

Ang relasyong ito ay malamang na nakabatay sa pagkakaibigan at katapatan. Maaari kang magbahagi ng malaking pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay medyo magkatugma at sapat na magkatugma.Ang Capricorn ay karaniwang isang Moon sign ng pag-iingat, pagiging praktikal at responsibilidad, habang ang Scorpio Moon ay matindi, moody at misteryoso, na may mahusay na kakayahang tumuon sa kung ano ang kinakailangan. Magkasama kayong maaaring matagpuan ang pangmatagalang tagumpay sa relasyong ito.