MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY VIRGO

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Virgo

Ang iyong dalawang moon sign ay 60 degrees ang agwat sa isang Sextile relation.

Malamang na ibabatay ang relasyong ito sa pagkakaibigan at katapatan. Maaari kang magbahagi ng malaking pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay medyo tugma.Ang kanser ay karaniwang tanda ng Buwan ng matinding emosyon, sensitivity, intuition at pag-aalaga, habang ang Virgo Moon ay isa sa pagiging praktikal, tahimik at katalinuhan. Magkasama kayong maaaring makahanap ng pangmatagalang tagumpay sa relasyong ito.