MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY LIBRA

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Libra

Ang iyong dalawang moon sign ay bumubuo ng isang anggulo na 90 degrees ang pagitan na lumilikha ng isang Square relation.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Ang isang kompromiso ay kailangan mula sa isa sa inyo upang mapaglabanan ang sama ng loob na maaaring mayroon kayo sa isa't isa. Maaari kang magbahagi ng malaking pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na hindi kayo masyadong magkatugma.



Ang kanser ay karaniwang isang Moon sign ng mga emosyon, instinct at intuition at ang Libra Moon ay isa sa kagandahan, pagkakaisa at pag-aalinlangan. Magkasama kayong maaaring makahanap ng ilang tagumpay sa relasyong ito, kahit na may kompromiso lang mula sa isa sa inyo.