MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY SAGITTARIUS

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Sagittarius

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan na bumubuo ng Quincunx angle.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsisikap na pasayahin ang isa pa. Maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na hindi balanse kaya't mag-ingat upang bantayan ito.Maaaring gumawa ng imbalance, gayunpaman, kahit na malampasan mo ang araling ito, may kaunting compatibility lang sa pagitan ng dalawang Moon sign na ito. Kakaunti lang ang ibinabahagi mo , ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang magkasalungat na pagnanasa.

Ang kanser ay karaniwang tanda ng Moon ng kawalan ng kapanatagan, emosyonal at sensitivity at intuition. Maaaring nahihirapan kayong dalawa sa paghahanap ng mga aspeto ng inyong sarili na magkatulad, at maaari itong magdulot ng sama ng loob at hindi pagpaparaan sa relasyon.