MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY ARIES

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer aries

Ang iyong dalawang moon sign ay 90 degrees ang pagitan sa isang Square relationship.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Ang isang kompromiso ay kailangan mula sa isa sa inyo upang mapaglabanan ang masamang pakiramdam na maaaring mayroon kayo sa isa't isa. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na medyo magkatugma lang kayo.Ang kanser ay isang Moon sign ng pagiging sensitibo at pag-aalaga ng pamilya habang ang Aries ay isang Moon sign ng high spirit at independent fire. Maaaring magkaproblema kayong dalawa na magkasundo, lalo na kung hindi matutunan ng Aries Moon na makipag-ugnayan sa mga sensitibong damdamin at emosyon ng Cancer Moon.