MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY CAPRICORN

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay magkatapat sa isa't isa na bumubuo ng Opposition (180 deg).

Maaaring napakaganda ng relasyong ito, o maaari itong humantong sa mga pagtatalo sa sarili mong pagkakaiba. Dapat mong bantayan ang hindi pagpaparaan at kawalan ng pag-unawa, ngunit sa pangkalahatan ang dalawang palatandaang ito ay magkatugma. Iba ka sa iyong pang-unawa at opinyon ngunit ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay medyo magkatugma.Ang kanser ay karaniwang tanda ng buwan ng emosyon at pagiging sensitibo, mayroon silang magandang intuwisyon at instinct na nag-aalaga. Ang Capricorn Moon ay masayahin, optimistiko, masigasig at hindi mapakali para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Maaaring kailanganin ng Cancer Moon na panatilihing malapit na relasyon ang medyo hindi mapakali na Capricorn Moon.