MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY Aquarius

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer cancer

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan na bumubuo ng Quincunx angle.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsisikap na pasayahin ang isa pa. Ito ay maaaring isang relasyon na wala sa balanse at samakatuwid ay mag-ingat.Iba ka sa iyong pang-unawa at opinyon. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay hindi magkatugma. Ang kanser ay karaniwang tanda ng buwan ng emosyon at pagiging sensitibo, mayroon silang magandang intuwisyon at likas na pag-aalaga. Ang Aquarius Moon ay sira-sira, taos-puso at isang humanitarian. Ang Cancer Moon ay lubos na nakadepende, habang ang Aquarius Moon ay karaniwang malayo at malayo, maaaring may mga hindi mapagkakasunduang pagkakaiba sa isang malapit na relasyon.