MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY LEO

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Leo

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Semi-sextile relation (30deg).

May magandang pagkakataon na magkasundo kayo. Ang isang senyales ay malamang na magiging mas mapagparaya sa isa , kadalasan ang Leo Moon sa relasyong ito.May ilang pagkakataon na magkakasundo kayo, upang lumikha ng isang matibay na relasyon. Ang isang bagay na dapat bantayan sa ganitong uri ng relasyon ay na maaari mong mapansin na ang iyong mga negatibong damdamin ay dalawang beses na mas malakas kapag ikaw ay nasa isang relasyon sa isa't isa. Dahil halos pareho kayo ng nararamdaman sa maraming sitwasyon, maaaring pareho kayong negatibong nadarama at magdulot ng mas maraming masamang damdamin sa pagitan ninyo.