MOON SIGN COMPATIBILITY

Kanser na may Pisces

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer pisces

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan na bumubuo ng Trine angle.

Karaniwan ay magkakaroon ng malaking pagkakaunawaan at paggalang sa inyong dalawa sa relasyong ito. Malaki ang posibilidad na pareho kayong magkakaroon ng magkatulad na mga hangarin at motibasyon. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na magkatugma.Ang cancer ay isang Moon sign ng emosyonal na sensitivity, mayroon silang magandang intuition at instinct na nagpapalaki. Ang Pisces ay isang Moon sign ng kahinahunan, simpatiya at maingat na pakiramdam ng proteksyon ng iba. Magkakasundo kayong dalawa.