MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY SCORPIO

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Scorpio

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan na bumubuo ng Trine angle.

Karaniwan ay magkakaroon ng malaking pagkakaunawaan at paggalang sa inyong dalawa sa relasyong ito. Malaki ang posibilidad na pareho kayong magkakaroon ng magkatulad na mga hangarin at motibasyon. Maaari kayong magbahagi ng isang mahusay na pag-unawa, opinyon at magkaroon ng napakalaking paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay napakahusay.Ang kanser ay karaniwang tanda ng buwan ng mga emosyon, instinct at intuition. Ang Scorpio ay isang Moon sign ng cool, sexy at misteryosong alindog, at ng matalim na intensity. Magkakaroon ng matinding damdamin ng pagnanasa sa relasyong ito, ngunit mag-ingat sa temperamental at emosyonal na mga argumento at mainit na debate.