MOON SIGN COMPATIBILITY

KANSER NA MAY GEMINI

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Gemini

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Semi-sextile na relasyon (30deg).

May ilang pagkakataon na maaari kayong magkasundo. Ang isang senyales ay malamang na magiging mas mapagparaya sa isa pa at mayroong isang malakas na indikasyon na narito ka upang ibahagi ang isang matibay na relasyon sa buhay na ito.Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pag-unawa, gayunpaman ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ikaw ang pinakamahusay na tugma. Ang cancer ay karaniwang isang Moon sign na nasisiyahang manatili sa bahay habang ang isang Gemini Moon ay may mga katangian ng pakikisalamuha, alindog, talino, at pagnanais na lumabas sa bayan.