MOON SIGN COMPATIBILITY

KANCER WITH KANCER

MOON SIGN COMPATIBILITY Cancer Cancer

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Conjunction (0deg).

Ito ay nangangahulugan na pareho kayo sa pangkalahatan ay magbahagi ng isang karaniwang pang-unawa tungkol sa maraming bagay. Maaaring pareho kayo ng nararamdaman sa maraming paksa, kasama na ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. May chance na magkasundo kayo. pareho kayong magiliw at mapagmahal na magkapareha na may matinding pagnanais na lumikha ng isang matibay na relasyon.Pareho kayong nagkakaunawaan, lalo na mula sa emosyonal na pananaw at ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na pareho kayo ng seguridad at emosyonal na pagnanais para sa kaginhawahan at katatagan.