Shadbala

Rahu en Ketu - karmische betekenaars:

Shadbala is een uitgebreid systeem van berekeningen om te helpen bij het bepalen van de sterke en zwakke punten van de planeet. Het is misschien wel het meest geavanceerde en gedetailleerde van al dergelijke astrologische systemen en hoogstwaarschijnlijk het meest betrouwbaar. Het vereist veel astronomische kennis om nauwkeurig te berekenen. Hoewel Shadbala niet nodig is om een nauwkeurige astrologische lezing te geven, is het buitengewoon nuttige informatie om te hebben.

Omdat de berekeningen erg complex zijn en veel vaardigheid en tijd vergen om het zelf te doen, hebben verschillende computerprogramma's de voorkeur. Eenmaal berekend, worden alle verschillende soorten Shadbala gemiddeld om de algemene planetaire sterkte of zwakte te bepalen. Over het algemeen wordt aangenomen dat als een planeet een Shadbala van 1,0 of meer heeft, hij de kracht heeft om de effecten van zijn positie op de kaart weer te geven. Als zijn Shadbala kleiner is dan 1, wordt hij als zwak beschouwd en kan hij moeilijkheden veroorzaken. Shadbala's komen vaak voor tot 1,3 en soms zelfs tot 1,8. Ze komen vaak voor zo laag als .8 en soms zo laag als .6. Ze zijn gemiddeld rond de 1,1 of 1,2.Sommige astrologen beschouwen echter alleen het totaal van de roepa op de Shadbala. Op deze manier willen ze ontdekken wat de sterkste en wat de zwakste planeet is in de grafiek in termen van Shadbala, voorafgaand aan een speciale verdeling van het bedrag.

Andere astrologen kijken meer naar de specifieke factoren in Shadbala, zoals de kracht van de verhoging (uccha bala), en zijn niet zo bezorgd over de totale cijfers voor de planeet.

Shadbala

Shadbala is niet absoluut. Als een planeet een hoge Shadbala heeft, betekent dit niet noodzakelijk dat hij altijd goede resultaten zal geven, of als hij een lage heeft, betekent dit niet dat hij slechte resultaten zal geven. Er moet rekening worden gehouden met andere factoren. Evenzo, als een planeet slechts een gemiddelde Shadbala heeft, maar qua positie en aspect sterk op de kaart staat, kan deze nog steeds op een zeer krachtige manier werken. Shadbala toont de fundamentele kracht en zwakte van planeten, maar we moeten terugkijken op de kaart om te zien waartoe ze in staat zijn.

Shadbala lijkt niet voldoende rekening te houden met planetaire aspecten. Het leest aspectuele kracht in zijn factoren, maar dit telt niet veel. Het scheelt zelden meer dan 5%. Mijn ervaring is dat aspecten waarschijnlijk belangrijker zijn dan alle Shadbala-factoren.

Shadbala-factoren heffen elkaar soms op. Hoewel de berekeningen op zichzelf nuttig zijn, is het niet altijd nuttig om ze allemaal uit te middelen. Astrologie vereist kwalitatieve oordelen en deze kunnen niet altijd worden herleid tot louter kwantitatieve berekeningen. Er is nog steeds geen vervanging voor inzicht en ervaring.

Hoewel alle factoren van Shadbala belangrijk zijn en tot op zekere hoogte in overweging moeten worden genomen (zoals of een planeet sterk is qua locatie, positie of aspect), is het huidige systeem van Shadbala om dit te doen misschien niet helemaal nauwkeurig. Shadbala moet worden onderzocht en vernieuwd tot een beter werkbaar systeem.

FACTOREN VAN SHADBALA

De zes factoren van Shadbala zijn:

1) Positiekracht (Sthana Bala)

2) Richtingsterkte (Dig Bala)

3) Tijdelijke kracht (Kala Bala)

4)Bewegingskracht (Chesta Bala)

5)Natuurlijke kracht (Naisargika Bala)

6) Aspectuele kracht (Drik Bala)