SHADBALA

Aspectuele kracht

Dit is gecompliceerd omdat het hoofd- en ondergeschikte aspecten beschouwt volgens de exacte boog van aspect (zie sectie over planetaire aspecten). Aspecten van benefics worden als positief geteld, die van malefics als negatief. De bijzondere aspecten van planeten krijgen extra gewicht. Toch is deze hele factor zo veel in gewicht verminderd

dat het zelden voor maar liefst 30 punten positief of negatief meetelt! Het wordt een van de minst belangrijke Shadbala's, vergelijkbaar met Decanate Strength. Dit strookt ook helemaal niet met de kracht van planetaire aspecten die worden gegeven in algemene kaartlezingen in de Vedische Astrologie.Daarom moeten we, ook al beschouwen we Aspectuele Kracht als onderdeel van Shadbala, het in de grafiek zelf beschouwen als een factor van zijn eigen gewicht, afgezien van Shadbala.

We moeten ook nadenken over de kwestie van malefics en benefics. Het beschouwt alleen hun natuurlijke status, niet hun tijdelijke status, noch hun locatie. Een aspect van Saturnus kan goed zijn in het geval van een Weegschaal Ascendant waarin het een tijdelijke weldaad is. Of iemand van Saturnus in Weegschaal waar hij verheven is, kan baat hebben bij de verhoging.

Ten tweede heffen aspecten elkaar niet zomaar op. Ieder kan iets anders doen. Het aspect van Saturnus op de maan kan onthechting geven, terwijl dat van Jupiter wijsheid kan geven. De aspecten kunnen samenwerken, en neutraliseren elkaar niet zomaar. Factoren zoals of planeten worden ingesloten door malefics of benefics, worden niet meegeteld in Shadbala.