SHADBALA

Aspektong Lakas

Ito ay kumplikado dahil isinasaalang-alang nito ang mga pangunahing at menor de edad na aspeto ayon sa eksaktong arko ng aspeto (tingnan ang seksyon sa Mga Planeta na Aspeto). Ang mga aspeto ng mga nakikinabang ay binibilang bilang positibo, ang mga malefics ay negatibo. Ang mga espesyal na aspeto ng mga planeta ay binibigyan ng karagdagang timbang. Gayunpaman ang buong kadahilanan na ito ay nabawasan nang labis sa timbang

na bihira itong mabibilang ng hanggang 30 puntos na positibo o negatibo! Ito ay nagiging isa sa pinakamaliit na kahalagahan ng Shadbalas, na katumbas ng Decanate Strength. Ito ay medyo hindi rin nakakasunod sa lakas ng mga aspeto ng planeta na ibinigay sa pangkalahatang mga pagbasa ng tsart sa Vedic Astrology.Samakatuwid, kahit na isinasaalang-alang ang lakas ng aspeto bilang bahagi ng Shadbala, dapat pa rin nating isaalang-alang ito sa tsart mismo bilang isang kadahilanan ng kanyang sariling timbang bukod sa Shadbala.

Dapat din nating isaalang-alang ang tanong ng mga malefics at benefic. Isinasaalang-alang lamang nito ang kanilang natural, hindi ang kanilang pansamantalang katayuan, o ang kanilang lokasyon. Ang isang aspeto mula sa Saturn ay maaaring mabuti sa kaso ng isang Libra Ascendant kung saan ito ay isang pansamantalang benefic. O ang isa mula sa Saturn sa Libra kung saan ito nakataas ay maaaring magbigay ng benepisyo mula sa kadakilaan.

Pangalawa, ang mga aspeto ay hindi lamang nakansela ang bawat isa. Ang bawat isa ay maaaring gumawa ng iba pa. Ang aspeto ni Saturn sa Buwan ay maaaring magbigay ng detatsment, habang ang kay Jupiter ay maaaring magbigay ng karunungan. Ang mga aspeto ay maaaring gumana nang magkasama, at huwag simpleng i-neutralize ang bawat isa. Ang mga nasabing kadahilanan tulad ng kung ang mga planeta ay tinakpan ng mga malefics o benefic ay hindi binibilang sa Shadbala.