குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (2019-2020)

மொழியை மாற்ற english   

இந்திய ஜோதிடத்தில் அழைக்கப்படும் வியாழன் அல்லது குரு என்பது விரிவாக்கம், அறிவு, ஞானம் மற்றும் நிதி ஆகியவற்றின் கிரகம். வாழ்க்கையை எவ்வாறு இணக்கமாக வாழ வேண்டும் என்று நமக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் என்று கூறப்படுகிறது. வியாழன் நமக்கு நன்மையை அளிக்கிறது. தனுசு மற்றும் மீனம் ராசி வீடுகளில் வியாழன் ஆட்சி செய்கிறது.

புற்றுநோயில் நிலைநிறுத்தப்படும் போது வியாழன் மிகவும் செல்வாக்குமிக்கதாகவும், தாக்கமாகவும் காணப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் மகர வீட்டில் நிலைநிறுத்தப்படும்போது குறைந்தது செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.சூரியன், சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களுடனான அதன் இணைப்புகள் (0 டிகிரி) சாதகமாகக் காணப்படுகின்றன மற்றும் புதன் மற்றும் வீனஸுடனான அதன் சேர்க்கை நேர்மறையானதாக இருக்காது. ஜோதிட வானத்தில் ஒரு ராசி வீடு வழியாக வியாழன் செல்ல 12 முதல் 13 மாதங்கள் ஆகும். இது வேறொரு வீட்டிற்குச் செல்லும்போது, மனிதகுலத்தின் மீதான அதன் விளைவு மாறுகிறது மற்றும் அடுத்த 12 மாதங்களுக்கு நீடிக்கும். 2019-2020 காலகட்டத்தில், வியாழன் ஸ்கார்பியோவின் ராசி இல்லத்திலிருந்து 2019 நவம்பர் 5 ஆம் தேதி தனுசுக்கு மாறுகிறது, இது செவ்வாய்க்கிழமை ஆகும். இது 2020 மார்ச் 29 ஆம் தேதி வரை இந்த வீட்டில் இருக்கும். வியாழனின் இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது 12 இராசி அறிகுறிகளையும் பாதிக்கும்.

gurupeyarchi

2019 இல் குரு பெயர்ச்சி அல்லது வியாழன் போக்குவரத்தின் விளைவைக் கண்டுபிடிக்க ராசி அறிகுறிகளைக் கிளிக் செய்க.

உங்கள் சந்திரன் அடையாளம் தெரியாது,இங்கே கிளிக் செய்க: