moon sign compatibility Leo Taurus

Ang iyong dalawang moon sign ay 90 degrees ang pagitan na bumubuo ng isang Square relation.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Kailangan ng kompromiso mula sa isa sa inyo para maging maayos ang relasyon. Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pang-unawa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na maaari kang magkaroon ng mga labanan ng ego ngunit ang iyong mga pagnanasa ay magkatulad.Ang Leo ay karaniwang isang Moon sign ng mataas na espiritu, sigasig, init at egotismo, samantalang ang Taurus ay isang Moon sign ng pagnanais ng kaginhawaan, katatagan at seguridad.