moon sign compatibility Leo Sagittarius

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa pagitan ninyong dalawa sa relasyong ito. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na kayo ay lubos na magkatugma.Ang Sagittarius ay isang Moon sign ng happy-go-lucky optimism, kalayaan, at pagkakaibigan, samantalang si Leo ay Moon sign ng charisma, kasikatan at mainit na pusong pagkabukas-palad. Malamang na ang Sagittarius Moon ang gaganap na kaibigan sa kasikatan na naghahanap ng Leo Moon. Magkasama kayong dalawa ay magkakasundo lang. Natututo kayong pahalagahan ang isa't isa para sa mga natatanging aspeto na nagpapahalaga sa inyo sa isa't isa.