moon sign compatibility Leo Scorpio

Ang iyong dalawang moon sign ay 90 degrees ang pagitan sa isang Square relation.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Kailangan ng kompromiso mula sa isa sa inyo para malampasan ang anumang mga hadlang. Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pang-unawa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na maaari kang magkaroon ng mga labanan ng ego ngunit ang iyong mga pagnanasa ay magkatulad.Ang Leo ay karaniwang isang Moon sign ng mataas na espiritu, sigasig, init at egotism, samantalang ang Scorpio ay isang Moon sign ng misteryosong intensity, brooding at lakas na may pangangailangang kontrolin.