moon sign compatibility Leo Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan sa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para mapasaya ang isa. Maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na hindi balanse kaya't mag-ingat upang bantayan ito.May kaunting compatibility lang ang dalawang Moon sign na ito. Kakaunti lang ang pagkakapareho mo. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang magkasalungat na pagnanasa.

Ang Leo ay karaniwang tanda ng Buwan ng pamumuno, sigasig, init at kabutihang-loob. Ang Capricorn ay tanda ng Buwan ng pagsusumikap, kaseryosohan at responsibilidad. Malamang na hindi papabor ang Capricorn Moon sa mapagbigay na pagbibigay ng Leo Moon, at hindi rin pahahalagahan ng Leo Moon ang straight forward ng Capricorn Moon. Maaaring mahirapan kayong dalawa sa paghahanap ng kasunduan.