moon sign compatibility Leo aries

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng mahusay na pagkakaunawaan ang paggalang sa pagitan ninyong dalawa sa relasyong ito. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na kayo ay lubos na magkatugma.Ang Aries ay isang Moon sign ng high spirit at independent fire, samantalang ang Leo ay Moon sign ng charisma, popularity at warm-hearted generousity. Magkasama kayong dalawa ay nagkakasundo lang. Natututo kayong pahalagahan ang isa't isa para sa mga natatanging aspeto na nagpapahalaga sa inyo sa isa't isa.