moon sign compatibility Leo Pisces

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan sa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para mapasaya ang isa. Maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na hindi balanse kaya mag-ingat upang mabantayan ito. Sa kabila ng kawalan ng balanse, posibleng magkatugma ang dalawang palatandaang ito ng Buwan.Kaunti lang ang pagkakapareho mo. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang magkasalungat na mga pagnanasa ngunit mayroon pa ring malaking pagmamahalan at pagnanasa sa pagitan mo.

Ang Leo ay karaniwang tanda ng Buwan ng pamumuno, sigasig, init at kabutihang-loob. Ang Pisces ay isang Moon sign ng pagiging sensitibo, banayad na simpatiya at paggalang. Maaaring matagpuan ng bawat isa sa inyo na mayroon ka lamang sapat na mga bagay na kailangan ng iba para madama kang kumpleto, kahit na ang Leo Moon ay maaaring kailangang matutong mag-ingat sa pagiging sensitibo ng Pisces Moon.