moon sign compatibility Leo Libra

Ang iyong dalawang moon sign ay 60 degrees ang agwat sa Sextile relation.

Ang relasyong ito ay maaaring batay sa pagkakaibigan at katapatan. Dapat mayroong malaking halaga ng pagsuko sa inyong dalawa para tumagal ang relasyong ito. Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pang-unawa. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na medyo magkatugma kayo.Ang Libra ay karaniwang tanda ng buwan ng kapayapaan, kagandahan at katahimikan na naglalayong mapasaya ang iba. Si Leo Moon ay karismatiko, sikat, masigasig, at kung minsan ay medyo makasarili. Maaaring kailanganin ng Leo Moon na maging mas mapagparaya sa relasyong ito.