moon sign compatibility  Libra Sagittarius

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Semi-sextile na relasyon.

May pagkakataon na magkasundo kayo, lalo na kung ang isa sa inyo ay handang maging mas mapagparaya sa isa. Malamang na kailangan ng Scorpio na punan ang posisyon na ito sa relasyon. Maaari kang magbahagi ng ilang karaniwang pang-unawa , gayunpaman, ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na maaaring mayroon kang magkasalungat na pagnanasa at hindi gaanong magkatugma.Ang Libra ay karaniwang tanda ng Moon ng alindog, taktika at pagkakasundo, samantalang ang Scorpio sa kabilang banda ay isang Moon sign ng intensity, tenacity at lakas. Sa mga relasyon ang Scorpio ay gustong mamuno. Ang Libra Moon ay maaaring sumang-ayon dito, sa ilang sandali, gayunpaman sa huli ay maaari itong maging labis.