moon sign compatibility  Libra Capricorn

Ang iyong dalawang moon signs form ay 90 degrees ang pagitan sa isang Square relation.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Kailangan ng kompromiso mula sa isa sa inyo. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na hindi kayo masyadong compatible.Ang Libra ay isang Moon sign ng kabaitan, kasundu-sundo, kagandahan at kagandahan samantalang ang Capricorn ay isang Moon sign ng pag-iingat, reserbasyon, responsibilidad at pagsusumikap. Maaaring magkaproblema kayong dalawa na magkasundo, lalo na kung hindi matututo ang Libra Moon na bumaba sa mga Earthy na katangian at matibay na etika sa trabaho ng Capricorn Moon.