moon sign compatibility Libra Aquarius

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng malaking pagkakaunawaan at paggalang sa inyong dalawa sa relasyong ito. Malaki ang posibilidad na pareho kayong magkakaroon ng magkatulad na mga hangarin at motibasyon.Maaari kang magbahagi ng malaking pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay tugma. Ang Libra ay karaniwang tanda ng Moon ng pagkakaibigan, kagandahan at taktika, at kagandahan, habang ang Aquarius Moon ay isa sa likas na talino, pagka-orihinal at katapatan ng makatao. Magkasama kayong maaaring makahanap ng pangmatagalang tagumpay sa relasyong ito.