moon sign compatibility  Libra Cancer

Ang iyong dalawang moon sign ay bumubuo ng isang anggulo na 90 degrees ang pagitan sa isang Square relation.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Kailangan ng kompromiso mula sa isa sa inyo para mabuhay ang relasyon.Maaari kang magbahagi ng malaking pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na hindi kayo masyadong magkatugma. Ang kanser ay karaniwang isang Moon sign ng emosyon, instinct at intuition at ang Libra Moon ay isa sa kagandahan, pagkakaisa at pag-aalinlangan. Magkasama kayong bawat isa ay maaaring makahanap ng ilang tagumpay sa relasyong ito, kahit na may kompromiso lamang mula sa isa sa inyo.