moon sign compatibility Libra Pisces

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan sa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para mapasaya ang isa. Maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na wala sa balanse kaya't mag-ingat na bantayan ito. Mayroong ilang pagkakatugma sa pagitan ng dalawang palatandaang ito ng Buwan. Kaunti lang ang pagkakapareho mo. Isinasaad ng iyong Moon signs na mayroon kang magkasalungat na pagnanasa gayunpaman, mayroon pa ring malaking pagmamahalan at pagnanasa sa pagitan mo.Ang Libra ay karaniwang isang Moon sign ng kagandahan, taktika, at kagandahan. Ang Pisces ay isang Moon sign ng pagiging sensitibo, banayad na simpatiya at paggalang. Maaaring matagpuan ng bawat isa sa inyo na mayroon ka lamang ng sapat na mga bagay na kailangan ng iba para madama kang kumpleto. Maaaring kailanganin ng Libra Moon na mag-ingat sa pagiging sensitibo ng Pisces Moon.