moon sign compatibility  Libra Aries

Ang iyong dalawang moon sign ay ganap na magkatapat sa Opposition(180 deg ).

Ang relasyong ito ay maaaring napakabuti, o maaaring ito ay isang sakuna. Kapag kayo ay nagkakasundo, maaaring ito ay mahusay, gayunpaman, kung kayo ay magiging masama, walang mas malala pa.Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na kailangan ninyong pasayahin ang isa, gayunpaman, ito ay maaaring senyales ng kawalan ng timbang sa relasyon kaya mag-ingat na bantayan ito sa relasyong ito. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na medyo magkatugma lang kayo.

Ang Aries ay isang Moon sign ng high spirit at independent fire, samantalang ang Libra ay Moon sign ng balanse at pag-aalinlangan. Ang Libra Moon ay naglalayong mapasaya ang lahat. Magkasama kayong dalawa ok.