MOKSHA

Drie modellen van Vedische astrologie

Moksha, bevrijding, verwijst naar ons werk van Zelfrealisatie in het leven, onze inspanningen voor Zelfkennis. Het omvat alles wat onze innerlijke geest en creatieve kracht in het leven bevrijdt. In zijn eigen domein overstijgt het de georganiseerde religie en gecodificeerde overtuigingen en is het uiteindelijk een individuele aangelegenheid. Het nastreven van verschillende vormen van kennis, waaronder

filosofie, wetenschap en het occulte, evenals creatieve expressie, zoals kunst, zijn zelf minder aspecten van het doel van bevrijding. Om deze reden kan het doel van bevrijding ook worden gedefinieerd als kennis. We zoeken allemaal op de een of andere manier kennis of vrijheid. Het is kennis die ons vrijheid geeft, die onze horizon verruimt en ons toegang geeft tot de grotere wereld voorbij de grenzen van ons lichaam en onze zintuigen. Toch kan kennis lager zijn, zoals van de uiterlijke wereld, of hoger, zoals van het ware Zelf. Dit laatste is het echte doel waardoor echte bevrijding mogelijk is. De mindere kennis geeft ons meer ruimte om in de wereld te opereren, maar het bevrijdt ons niet van de beperkingen van het wereldse bestaan.Indicaties in de grafiek

Jupiter en Ketu heersen over Moksha. Jupiter toont ons algemene zoeken naar expansie en waarheid, ons streven en onze behoefte om te groeien en transcenderen. Ketu toont ons vermogen om dingen te ontkennen en te overstijgen. Het geeft diep inzicht, discriminatie en perceptie. Saturnus is ook belangrijk omdat het onthechting, verzaking en het vermogen om alleen te zijn geeft. Kwik is belangrijk, als de indicator van het intellect; het toont het kennisniveau dat we zoeken.

Huizen van Moksha zijn vierde, achtste en twaalfde. De vierde toont ons emotioneel geluk. De achtste toont occult en mentaal inzicht. De twaalfde toont spirituele bevrijding.

moksha


De huisinvloeden van de negende en twaalfde samen zijn belangrijk, evenals hun heren, met Jupiter de betekenis van de negende en Ketu van de twaalfde. De negende geeft ons gevoel voor waarden, doelen, principes en ambities. Het toont de dharma achter ons streven naar moksha. De twaalfde stelt ons in staat om onze ervaringen te ontkennen en verder te gaan dan wat we al zijn (ons geconditioneerde wezen). Het toont ook het verleden en de latente indrukken in het onderbewustzijn die ons motiveren. Het vijfde huis is van enig belang als maatstaf voor het goede karma dat we in het huidige leven brengen, de indicatie van eerdere spirituele oefeningen. Het toont ook onze toewijding in het leven, welke vorm of energie van het Goddelijke we zoeken.

Het vierde en achtste huis hebben ook betrekking op bevrijding. Het vierde toont ons vermogen tot gemoedsrust, het fundament van alle spirituele bezigheden. Het toont zelftevredenheid, psychologische stabiliteit en mentale ontvankelijkheid. De achtste toont ons vermogen om voorbij dood en tijd te gaan, de poort naar het eeuwige. Het geeft het vermogen om lijden te overstijgen en biedt vaak een diepe waarneming.

De planeten van onwetendheid en gehechtheid beperken vaak ons ​​streven naar Moksha. Dit zijn met name Venus en Mars, de planeten van hartstocht en seksualiteit. Saturnus kan zorgen voor de onthechting die ons helpt bij bevrijding of het kan een donkere geest creëren die dit verhindert. Jupiter kan ons hechten aan uiterlijke welvaart of religieus ceremonialisme. Daarom is bevrijding het meest complexe om in een grafiek te meten. Alle planeten hebben een hogere of spirituele en lagere of materialistische werking.

Jupiter, als de grote weldoener, is de planetaire indicator van onze positieve doelen in het leven. Het is dus de belangrijkste planeet die laat zien hoe we elk van de vier levensdoelen kunnen bereiken. Hoe onze Jupiter georiënteerd is, zal de gebieden laten zien waarop we ons hoogste goed in het leven zullen zoeken.

Saturnus, als de indicator van karma of bestemming, toont de beperkingen die we tegenkomen, maar is ook nuttig om ons de les van lijden te leren die ons van de lagere naar de hogere doelen brengt.

Wanneer zowel Jupiter als Saturnus elkaar in evenwicht brengen en spirituele kennis vergroten, zijn we in staat om onze maximale bestemming in het leven te bereiken en een persoon van ware grootsheid te worden.

De maanknooppunten hebben een vergelijkbaar belang. Rahu, het noordelijke knooppunt, laat zien waar we geneigd zijn om onszelf overdreven in de buitenwereld te projecteren. Ketu, het zuidelijke knooppunt, geeft aan waar we geneigd zijn ons te veel samen te trekken in de innerlijke wereld. Als de heren van beide knooppunten in harmonie zijn, functioneren onze levens goed. Als ze op spiritueel niveau in harmonie zijn, is een grote transformatie mogelijk.