വീട്    ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷം   2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  2023 കടക ജാതകം

2023 കടക ജാതകം

ജനറൽ

കടക രാശി അല്ലെങ്കിൽ കർക്കടകം ചന്ദ്രൻ രാശിയുടെ വരിയിൽ നാലാമതാണ്. ചന്ദ്രൻ എന്ന പ്രകാശത്താൽ ഭരിക്കുന്ന ജല ചിഹ്നമാണിത്. ചന്ദ്രൻ ഭരിക്കുന്നതിനാൽ, കടക രാശിക്കാർ വളരെ വൈകാരികരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമാണ്. അവർക്ക് മാതൃ സഹജാവബോധം ഉണ്ട്, പോഷണത്തിൽ നല്ലവരാണ്. 2023-ലെ കടക രാശിക്കാർക്കുള്ള വിശദമായ ജാതകം ഇതാ.

അടുത്ത വർഷം, വ്യാഴം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ശനി അല്ലെങ്കിൽ ശനി നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവമായ കുംഭം അല്ലെങ്കിൽ കുംഭം എന്നിവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

രാഹു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ വടക്കൻ നോഡ് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ഭാവമായ മീന അല്ലെങ്കിൽ മീനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ജനുവരി പകുതിയോടെ, 2022 ന്റെ അവസാന കാലത്ത് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നി ഗ്രഹമായ ചൊവ്വ നേരിട്ട് തിരിയും. 2023 ആഗസ്‌റ്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്‌ചകളിൽ ശുക്രൻ സൂര്യനുമായി കൃത്യമായ ജ്വലനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഈ ഗ്രഹ സംക്രമങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും കടക രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കും.കരിയറിന് കടക രാശിഫലം 2023

നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ഗ്രഹമാണ് ശനി. 2023-ൽ ഈ ശനി അല്ലെങ്കിൽ ശനി ജനുവരി പകുതി മുതൽ കടക രാശിക്കാർക്ക് എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇതൊരു നല്ല പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റല്ല, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു, ജോലിസ്ഥലത്ത് അധികാരികളുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഭിന്നതയുണ്ടാകും. വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിരാശയോ അതൃപ്തിയോ ഉണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ വ്യാഴം അനുകൂല സ്ഥാനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കടക രാശിക്കാർക്ക് അപ്പോൾ തൊഴിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ പത്താം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രശ്‌നകരമായ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. പ്രദേശവാസികൾ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെയിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ കാലയളവിൽ തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തോടെ രാഹുവും കേതുവും സംക്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ചില നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരും.

കടക രാശിഫലം 2023 ധനകാര്യങ്ങൾക്കായി

2023 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, കടക രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ 9-ാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും നന്മയും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഏപ്രിലിനുശേഷം, വ്യാഴം പത്താം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയും ശനി 8-ാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് നല്ല സ്ഥാനമല്ല. ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വരുത്തും. പത്താം ഭാവത്തിലെ രാഹുവും നാലാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും നിൽക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കുടുംബ പ്രതിബദ്ധതകൾ മൂലം വളരെയധികം ചിലവുകൾ വരുത്തും. ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തോടെ നോഡുകൾ വീണ്ടും ചില സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജൂലൈ അവസാനത്തിനും സെപ്റ്റംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ അവർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും തകർച്ചയിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള കടക രാശിഫലം 2023

2023-ൽ, വ്യാഴം ഏപ്രിൽ വരെ കടക രാശിക്കാർക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ 9-ാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. ഇത് അവർക്ക് നല്ല ഉന്നത പഠന സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അർഹരും കഠിനാധ്വാനികളുമായ ആളുകൾക്ക് വിദേശ സ്കോപ്പും കാർഡിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എട്ടാം ഭവനത്തിലെ ശനി ഒരു നല്ല സ്ഥാനമല്ല, നിങ്ങളുടെ പഠന സാധ്യതകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശനിയുടെ സ്ഥാനവും ചന്ദ്രന്റെ നോഡുകളും കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തോടെ നോഡുകൾ സംക്രമിക്കുന്നതോടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭിനിവേശം പിന്തുടരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തികച്ചും പ്രായോഗികമായിത്തീരുന്നു. ഒരു പുതിയ വൈദഗ്ധ്യം പഠിക്കുന്നതിനോ നിലവിലുള്ളത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും.

കുടുംബത്തിനുള്ള കടക രാശിഫലം 2023

എട്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കടക രാശിക്കാരുടെ ഗാർഹിക ജീവിതം ഈ വർഷം പ്രതികൂലമായേക്കാം. ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിലെ കേതു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ തെക്ക് നോഡ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഇപ്പോൾ അപകടത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ സഹായിക്കാൻ ചൊവ്വയും നല്ല നിലയിലല്ല. അതിനാൽ വർഷം മുഴുവനും കടക രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബപരമായ ചില തടസ്സങ്ങളോ മറ്റോ നേരിടാം. എന്നാൽ ചില പ്രതിബദ്ധതകളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാട്ടുകാർക്ക് കുടുംബ പരീക്ഷണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. നല്ല ധാരണയും സ്നേഹവും ഈ വർഷം കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കടക ജാതകം 2023

കടക രാശിക്കാർക്ക് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം അവരുടെ 9-ാം ഭാവത്തിലൂടെ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണത്തിന് നന്ദി, പ്രണയത്തിന്റെയും വിവാഹത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ നന്മ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവിവാഹിതർ ഒരു നല്ല പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ കടക രാശിക്കാർക്ക് ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിലും കേതു നാലാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ശുക്രനും ചൊവ്വയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രണയവും വിവാഹ സാധ്യതകളും പിന്തുണയ്ക്കാൻ അനുകൂലമല്ല. ഒക്‌ടോബർ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നന്മ ഉറപ്പായാൽ കേതു കന്നിയുടെയോ കന്നിയുടെയോ വീട്ടിലേക്ക് മാറും. വർഷം മുഴുവനും, നാട്ടുകാർക്ക് പങ്കാളികളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, അതിനാൽ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ അത് സാവധാനത്തിലാക്കാനും പങ്കാളിയാകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കാനും അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യത്തിനുള്ള കടക രാശിഫലം 2023

2023-ൽ കടക രാശിക്കാർക്ക് ശരാശരി ആരോഗ്യ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും. ശനി നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്കും കേതു നാലാം ഭാവത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലാണിത്, ഇത് ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബലഹീനതയും തളർച്ചയും നാട്ടുകാരിൽ അനുഭവപ്പെടും. കൈകാലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വർഷം മുഴുവനും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നീണ്ടുനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചെലവുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തെ നോക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു..

2023-ൽ കടക രാശിക്കാർക്ക് ശരാശരി ആരോഗ്യ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും. ശനി നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്കും കേതു നാലാം ഭാവത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലാണിത്, ഇത് ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ബലഹീനതയും തളർച്ചയും നാട്ടുകാരിൽ അനുഭവപ്പെടും. കൈകാലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വർഷം മുഴുവനും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നീണ്ടുനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചെലവുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തെ നോക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മറ്റ് രാശിക്കാർക്കുള്ള 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം കാണുക

മെഷ 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകംമേഷ ജാതകം
(മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)
തുലാം 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  തുലാ ജാതകം
(സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
ഋഷഭം 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  ഋഷഭ ജാതകം
(ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)
2023 വിരുചിഗം ജാതകം  വൃശ്ചിക ജാതകം
(ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
മിഥുന 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  മിഥുന ജാതകം
(മെയ് 21 - ജൂൺ 21)
ധനുസ് 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  ധനുസ് ജാതകം
(നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
  കടക ജാതകം
(ജൂൺ 22 - ജൂലൈ 22)
2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം മകരം  മകര ജാതകം
(ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
സിംഹ 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  സിംഹ ജാതകം
(ജൂലൈ 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
   കുംഭ ജാതകം
(ജനുവരി 20 - ഫെബ്രുവരി 18)
കന്നി 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  കന്നി ജാതകം
(ഓഗസ്റ്റ് 23 - സെപ്തംബർ 22)
മീന -2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  മീനയുടെ ജാതകം
(ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)