2023 തുലാ രാശിഫലം

ജനറൽ

തുലാ രാശി അഥവാ തുലാം രാശി രാശിചക്രത്തിലെ ഏഴാമത്തെ രാശിയാണ്. അതിന്റെ മൂലകം വായുവാണ്, ശുക്രൻ ഗ്രഹമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. രാശിചക്രത്തിൽ നിർജീവ ചിഹ്നമുള്ള ഒരേയൊരു രാശിയാണ് തുലാം. തുലാരാശി രാശിക്കാർ വളരെ നയതന്ത്രജ്ഞരും തന്ത്രശാലികളുമാണ്.

സഹകരണ ഇടപാടുകൾക്ക് അവ നല്ലതാണ്. 2023 ൽ, തുലാരാശിക്കാർക്ക്, വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വ്യാഴം ആറാം രാശിയിലായിരിക്കും, തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ അവരുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് സ്ഥാനം മാറും. ശനി വർഷം മുഴുവനും കുംഭം രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

രാഹു മീനയുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും. വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചൊവ്വ പിന്നോട്ട് പോകും, തുടർന്ന് ജനുവരി പകുതിയോടെ നേരിട്ട് പോകും. അവരുടെ അധിപനായ ശുക്രൻ പ്രകാശമാനമായ സൂര്യനുമായുള്ള കൃത്യമായ സംയോജനത്താൽ ജ്വലിക്കും. വർഷം മുഴുവനുമുള്ള ഈ ഗ്രഹ സംക്രമണങ്ങളെല്ലാം തുലാ രാശിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുക.കരിയറിനായി തുലാ രാശിഫലം 2023

2022-ൽ ശനി നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 2023 ജനുവരി പകുതിയോടെ, അത് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവമായ കുംഭ രാശിയിലേക്ക് മാറും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ സ്ഥാനമാണ്. ഇത് തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയറിൽ നന്മ നൽകും. ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, ഇത് സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായ സ്ഥാനമല്ല. എന്നാൽ വിപുലീകരണത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ഗ്രഹമായ വ്യാഴം ഏപ്രിൽ പകുതിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായിരിക്കും. ജൂൺ പകുതി മുതൽ നവംബർ ആരംഭം വരെ ശനി നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ സ്ഥിരതയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ചില സ്വദേശികൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലർക്ക് ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥലംമാറ്റവും മറ്റും ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, തുലാരാശിക്കാരുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചിത്രം വർഷം മുഴുവനും വളരെ മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു.

ധനകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള തുലാ രാശിഫലം 2023

2023 വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, തുലാരാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങളും വായ്പകളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിലെ കാർഡുകളിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകളും. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ, വ്യാഴം 7-ാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, നല്ല പണലാഭവും സാമ്പത്തിക വരവും നാട്ടുകാർക്ക് ഉറപ്പാണ്. ജൂലൈ അവസാനത്തിനും സെപ്തംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ, തങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായ ശുക്രൻ പിന്നോക്കം പോകുമെന്നതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ, വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ചന്ദ്രന്റെ നോഡുകൾ സംക്രമിക്കുന്നത് വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തുലാ രാശിഫലം 2023

തുലാരാശി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യാഴം അവരുടെ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതോടെ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും, അത് ഗുണകരമായ സംക്രമണമല്ല. അവർക്ക് അവരുടെ പഠന മോഹങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്കിൽ എത്തില്ല. അവരുടെ ഉന്നതപഠനത്തെക്കുറിച്ചോ വിദേശത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ കാത്തിരിക്കണം. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനി അല്ലെങ്കിൽ ശനി എന്നിവരോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നല്ലതായി കാണപ്പെടുന്നു. മഹാനായ അധ്യാപകനായ വ്യാഴവും അച്ചടക്കക്കാരനായ ശനിയും ചേർന്ന് നിങ്ങളെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തെ നോഡുകളുടെ സംക്രമണം 2023-ന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കുടുംബത്തിനുള്ള തുലാ രാശിഫലം 2023

വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വർഷാരംഭം മുതൽ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ തുലാരാശിക്കാരുടെ ക്ഷേമവും സന്തോഷവും അപകടത്തിലാകും. ഇത് ഗൃഹാതുരത്വത്തിൽ അനാവശ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തെറ്റിദ്ധാരണ, ഐക്യമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണത്തോടെ, വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില നന്മകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒക്‌ടോബർ അവസാനം അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുന്നതും നോഡുകളുടെ സംക്രമണവും തുലാരാശിക്കാർക്ക് കുടുംബ മുന്നണിയിൽ നന്മയെ തടയുന്നു.

പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനുമുള്ള തുലാ രാശിഫലം 2023

വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ തുലാരാശി രാശിക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആറാം ഭാവം ഒരു ദുഷിച്ച വീടാണ്, വേർപിരിയലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാനം പങ്കാളിയുമായോ പങ്കാളിയുമായോ വിള്ളലുണ്ടാക്കാം, പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക വേർപിരിയൽ, അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, തരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏപ്രിൽ പകുതിക്ക് ശേഷം വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ഉയരുകയുള്ളൂ. വീണ്ടും, ജൂലൈ അവസാനത്തിനും സെപ്തംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ, പ്രണയത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ പ്രധാന ബന്ധ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ഒക്‌ടോബർ അവസാനം ചന്ദ്രന്റെ നോഡുകളായ രാഹുവും കേതുവും യഥാക്രമം മീനയിലേക്കും കന്നിയിലേക്കും സംക്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും വിവാഹവും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും..

ആരോഗ്യത്തിനുള്ള തുലാ രാശിഫലം 2023

2023 വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വ്യാഴം അവരുടെ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും അനുബന്ധ അനാവശ്യ ചികിത്സാ ചെലവുകളും ഉണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ ശനി, ആറാമത്തെയും 12-ാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്ന നോഡുകൾ വർഷം മുഴുവനും പൊതുവായ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ പാദത്തിൽ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും വർഷം മുഴുവനും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി സമ്മർദ്ദവും ആയാസവും ഒഴിവാക്കാനും നാട്ടുകാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു..


മറ്റ് രാശിക്കാർക്കുള്ള 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം കാണുക

മെഷ 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകംമേഷ ജാതകം
(മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)
തുലാം 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  തുലാ ജാതകം
(സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
ഋഷഭം 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  ഋഷഭ ജാതകം
(ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)
2023 വിരുചിഗം ജാതകം  വൃശ്ചിക ജാതകം
(ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
മിഥുന 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  മിഥുന ജാതകം
(മെയ് 21 - ജൂൺ 21)
ധനുസ് 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  ധനുസ് ജാതകം
(നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
  കടക ജാതകം
(ജൂൺ 22 - ജൂലൈ 22)
2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം മകരം  മകര ജാതകം
(ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
സിംഹ 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  സിംഹ ജാതകം
(ജൂലൈ 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
   കുംഭ ജാതകം
(ജനുവരി 20 - ഫെബ്രുവരി 18)
കന്നി 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  കന്നി ജാതകം
(ഓഗസ്റ്റ് 23 - സെപ്തംബർ 22)
മീന -2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  മീനയുടെ ജാതകം
(ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)