PROCEDURE VAN NADI ASTROLOGIE


De procedure die betrokken is bij het lezen van de palmbladeren in Nadi Astrologie is een goed bewaard geheim, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ze worden niet over het algemeen blootgesteld aan het gewone publiek.De astroloog neemt eerst de duimafdruk van de persoon die is binnengekomen via zijn Nadi-blad. Vervolgens gebruikt hij de afdruk van de duim om de mogelijke palmbladeren te identificeren uit de talrijke manuscripten die hij in zijn bezit heeft. Meestal hebben lezers bundels van deze palminscripties tot hun beschikking. Het is niet zeker dat het blad van de persoon bij die specifieke Nadi Reader zou zijn. Het kan zijn met een lezer uit een ander deel van India. Anders was het blad misschien na jaren van verwaarlozing verdwenen.


Zodra de lezer de specifieke bundel heeft gevonden, begint hij van elk blad te lezen en stelt hij de persoon een reeks vragen over zijn of haar leven, terwijl hij probeert het juiste blad te identificeren.

Dit proces kan enkele minuten tot enkele uren duren en het moet worden opgemerkt dat het niet altijd mogelijk is om het record van een persoon te identificeren. Zodra hij het juiste blad heeft gevonden, begint hij van het blad te lezen en beschrijft hij het leven van de persoon in detail. Eerst zou er een algemene lezing zijn en vervolgens, op basis van de interesse van de persoon, worden aanvullende bladeren geraadpleegd om

onderzoek gebieden zoals echtelijke relaties, beroep en bedrijf, vorige of toekomstige levens, enz. De astroloog zal ook corrigerende maatregelen voorstellen die de persoon kan nemen om de invloeden van karma uit het verleden te verminderen en de voordelen van toekomstige activiteiten te vergroten.