Vedic

Apat na Layunin ng Buhay

Tradisyonal na kinikilala ng Vedic Science ang apat na lehitimong layunin o layunin ng buhay ng tao: Kinikilala ng Dharma, Artha, Kama at Moksha Vedic Astrology ang bisa ng lahat ng apat na layunin at nakatuon upang mapadali ang tao sa pagkakamit ng bawat isa sa kanila. Gayunpaman sa Vedic Science ang unang tatlo, karera, kayamanan at kasiyahan ay mas mababa sa huling, espirituwal na kalayaan.

Ang kalayaan ay ang pangunahing at mahahalagang layunin para sa lahat ng tao. Kung wala ito, ang iba pang mga layunin ay walang tunay na kahulugan sa buhay. Ang iba ay isang suporta lamang para dito at walang bisa sa kanilang sarili. Ang isang astrologo na gumagamit ng Vedic system ay dapat, samakatuwid,

magbigay ng isang komprehensibong pagtingin sa lahat ng mga domain ng buhay. Gayunpaman dapat siyang tumuon sa paglaya at sa buhay espiritwal. Hindi ito nangangahulugang gampanan ang isang guro ngunit upang ipakita ang mas mataas na mga paggamit na maaaring gawin ng mga planetary energies at pangyayari sa iisang buhay.

Apat na Layunin ng Buhay

DHARMA

nangangahulugang "prinsipyo o batas" at tumutukoy sa katuparan ng ating tamang hangarin sa buhay. Kasama rito ang karangalan o pagkilala na nakamit natin sa pamamagitan ng aming mga aksyon sa isang personal at propesyonal na antas, partikular sa daluyan ng karera.SI ARTHA

nangangahulugang "nakakamit ng mga layunin" at partikular na nauugnay sa pagkuha ng mga materyal na mapagkukunan na kinakailangan upang matupad ang isang dharma sa buhay. Nauugnay ito sa kita at kayamanan.

KAMA

nangangahulugang literal na "pagnanasa" at tumutukoy sa aming pangangailangan para sa emosyonal at pandama na kaligayahan. Tulad nito, maaari nating tawaging "kasiyahan."

MOKSHA

nangangahulugang "kalayaan" o pagpapalaya at nauugnay sa ating pangangailangan para sa paglago ng espiritu, kasama ang paglampas sa tatlong mas mababang halaga.

Mula sa pananaw ng Veda, ang isang tsart na mabuti para sa pagpapalaya ngunit hindi para sa iba pang mga domain ng buhay ay isang mas mahusay na tsart na mayroon kaysa sa isang mabuti para sa mas kaunting mga layunin ngunit hindi para sa buhay na espiritwal.

Bilang isang pundasyon para sa apat na layunin ng buhay, tinutugunan ng astrolohiya ang pangangailangan para sa kalusugan, o kalayaan mula sa sakit. Ito ang batayan para sa apat na layunin ng buhay, para kung walang kalusugan, ano pa ang maaaring magawa. Gayunpaman ang kalusugan ay hindi lamang pisikal, mental din ito. Kaya't dapat isaalang-alang ng astrolohiya ang kalusugan ng kalusugan ng katawan at kaisipan o pisikal na kalusugan at kagalingang pang-sikolohikal bilang paraan ng paglapit sa lahat ng mga layunin sa buhay. Samakatuwid, ang medikal at sikolohikal na astrolohiya, pagkatapos ng espirituwal na astrolohiya, ang pinakamahalagang sangay nito.